Súťaže‎ > ‎

Kalendár súťaží

Žiacke kategórie

U 9 (under tj. pod 9 rokov) nazývané tiež supermini - deti ktoré v danom kalendárnom roku dovŕšili najviac 8. rok,
U11 - mini - ktoré dovŕšili 9. alebo 10 rok,
U13 - mladší žiaci - deti ktoré dovŕšili 11. alebo 12. rok,
U15 - starší žiaci - deti ktoré dovŕšili 13. alebo 14. rok.

Farebné rozlíšenie súťaží: Dôležitá - Doporučená - Doplnková