Praktické‎ > ‎

Linky

Videá

Metodika

Pády

Množstvo zaujímavých videí môžete nájsť na stránke pána Snajdersa

Humor

http://www.dogjudo.co.uk/video.html