Noví členovia‎ > ‎

Prihláška do klubu

Prihláška do Klubu Judo AC Uniza

Klubová prihláška sa vyplňuje len pri 1. vstupe do klubu, t.j. je potrebné ju vyplniť len 1 krát za celé viacročné pôsobenie v klube judo.  Ak ste v boli v klube už registrovaní, nie je nutné (na rozdiel od prihlášky do CVČ) ju opätovne vyplňovať.

Na tomto linku nájdete formulár prihlášky do klubu AC Uniza. Po vyplnení dotazníka bude zo zadaných údajov vygenerovaný a na váš mail zaslaný dokument prihlášky, ktorú bude potrebné vytlačiť a doručiť trénerovi.
Ak ste členom klubu (vyplnili ste prihlášku do klubu) výšku členského klubového príspevku si môžete znížiť ak vyplníte prihlášku do nášho krúžku v CVČ Kuzmányho.

Prihláška do krúžku džudo CVČ Kuzmányho a následná mestská dotácia/zniženie klubových poplatkov je určená len pre obyvateľov obyvateľom Žiliny alebo jej mestských častí. Zníženie poplatku je aktuálne, len v prípade, že nie ste členom iného žilinského centra CVČ - napr Žirafa, pretože v tom prípade na mestskú dotáciu nemáme nárok.

Prihlášku do CVČ pre aktuálny školský rok je nutné vyplniť každý rok a doručiť fyzicky (nie mailom) najneskôr do 13. septembra.

Prihlášku môžete doručiť poštou alebo osobne na adresu: Ľudo Jambrich, Poddielna 4, 01008 Žilina (Dom v radovke v Univerzitnom mestečku, Veľký diel - viď. mapa)