Rozpis tréningov

Aktuálny rozpis, platný počas Covid opatrení

Aktuálne tréningy/cvičenia/krúžky prebiehajú v priestoroch CVČ Kuzmányho - budova vedľa bábkového divadla, telocvičňa na internátoch je uzatvorená.

Pozor, vstup rodičov do budovy nie je povolený!

Judo mládež

Utorok a štvrtok: 17:30-19:00

Športová prípravka

Pondelok:    17:40-19:00
Utorok:        16:15-17:30

Baby na tatami (doobedňajšie cvičenia)

prosím kontaktujte p. Martu Cibulkovú 0907 306658

Cvičenie rodičov s deťmi (popoludňajšie cvičenia)

Zrušené

Rozpis tréningov počas štandardnej sezóny (!!! počas Covid opatrení tento rozpis nie je platný !!!)