Zvyšok‎ > ‎

Hľadáme trénera na cvičenia s deťmi predškolského veku

Popis pozície

Náš tím trénerov Cvičenia rodičov s deťmi a Športovej prípravky chceme posilniť o ďalšiu cvičiteľku.


Hľadáme tvorivého človeka s ukončeným stredoškolským vzdelaním, s príjemným vystupovaním, skúsenosťami so športovými / pohybovými aktivitami, prípadne so skúsenosťami s prácou s deťmi, ktorý by dokázal pútavou formou organizovať cvičenia detí predškolského veku.

Výhodou pre uchádzača by boli aj skúsenosti so spracovaním žiadosti o granty a dotačné podpory.


V prípade, že naše cvičenia nepoznáte, prosím oboznámte sa s filozofiou a tréningovými aktivitami, ktoré sú náplňou cvičenia na stránkach Cvičenia rodičov s ďetmi (0-4 r.) a Športová prípravka (5-7 r.) - ideálne ak si pozriete videá s ukážkami tréningov.


Frekvencia cvičenia by mala byť cca. 2-3x týždenne (rozpis času tréningov si môžete pozrieť na tejto adrese), v novom školskom roku 2-4x týždenne.


Počiatočná odmena za tréning s dĺžkou cca. 70 minút je 5 € netto, po niekoľkomesačnom zaučení je možné odmenu zvýšiť v závislosti od popularity tréningov, prípadne od toho, akú časť administratívy na seba preberie.

Vstupné požiadavky/výberové konania

Absolvovať 10 tréningov v úlohe asistenta trénera  - tieto tréningy, budú uchádzačovi neskôr preplatené, ak

  • po obsolvovaní týchto hodín dokáže vedenie klubu presvedčiť, že vie samostatne a pre cvičencov atraktívne viesť tréningové hodiny

  • spracuje v elektronickej podobe zoznam existujúcich cvičení a pridá k nim návrh 10 nových cvičení (rozsah cca. 2 A4)

  • ak do konca roka absolvuje aspoň 25 ďalších tréningov v úlohe trénera

Náplň práce

Pravidelné činnosti

Tréningové činnosti

Včasný príchod na tréning

Aktívny prístup k tréningu počas celej doby jeho trvania

Agenda

spracovať v elektronickej forme

  • mesačnú bodovú prípravu na hodinu/tréning

zbierať členské príspevky

viesť dokumentáciu/evidenciu (v elektronickej podobe)

  • aktívnych členov svojho teamu

  • vyzbieraného členského

  • dochádzky

cca. 2x mesačne zverejňovať status na FB (oznamy, motivačné posty, fotografie z cvičení…)

Občasné činnosti

zúčastniť sa na klubových schôdzach (2-3x ročne)

zabezpečiť v elektronickej podobe fotodokumentáciu svojho teamu (skupinovú fotku na konci semestra, foto z podujatí...)

vyhotoviť a aktualizovať zoznam prevádzaných cvičení

pripraviť pre svoj team program v rámci spoločensko-športového dňa na záver sezóny

Iné činnosti, ktoré klub ocení morálne aj finančne

získavanie dodatočných foriem financovania

  • spracovanie podkladov a žiadostí na granty

  • získanie sponzoringu

prispievať svojimi nápadmi, aktivitami k zvyšovaniu členskej základne

aktívne sa podieľať na organizácii klubového života

Veci, ktoré klub nemôže tolerovať

Nedostavenie sa na tréning bez zabezpečenia náhrady

Opakované nedostatky v horeuvedených činnostiach


V prípade záujmu o pozíciu prosím vyplňte nasledovný formulár